Aanvragen hulpverlening

Hulpaanvragen die uiterlijk in de derde week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.

U kunt hulp aanvragen als particulier maar ook als vereniging of instelling.

Kies hieronder het formulier voor uw aanvraag:

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft het bestuur van de Weldadige Stichting van Heutz een Privacy Reglement vastgesteld. De volledige tekst van dat reglement is opgenomen bij het hoofdstuk Beleid op deze website.

Door ondertekening van uw hulpaanvraag verklaart u tevens dat u kennis heeft genomen van en rekening houdt met de bepalingen van het Privacy Reglement.

Aanvraagformulier hulpverlening (particulieren)

Aanvraagformulier financiƫle hulpverlening (vereniging/instelling)