Aanvragen hulpverlening

Hulpaanvragen die uiterlijk in de tweede week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. De data van de bestuursvergadering kunt u hier vinden.

U kunt hulp aanvragen als particulier maar ook als vereniging of instelling.

Essentiele informatie welke het bestuur dient te hebben om een juiste afweging voor de hulpvraag te kunnen maken zijn;

Particulier

 • N.a.w. gegevens van de aanvrager en gezinsleden,
 • Gespecificeerd inkomsten plaatje van aanvrager (gezinsinkomen) inclusief toeslagen,
 • Gespecificeerd kostenoverzicht van aanvrager (gezin) inclusief leefgeld,
 • Gespecificeerd plaatje eventuele schulden,
 • Beschikbaar spaargeld,
 • Eventuele medische beperkingen (en bevestiging hiervan),
 • De hulpvraag duidelijk omschreven,
 • Bedrag van de hulpvraag,
 • Indien van toepassing offerte bijvoegen.

Vereniging of instelling

 • Statuten,
 • Jaarstukken voorgaande jaar,
 • De hulpvraag duidelijk omschreven,
 • Bedrag van de hulpvraag,
 • Indien van toepassing offerte bijvoegen,
 • Bij een project, projectplaatje en Budgetplaatje,
 • Vermelding van eigen bijdrage, toezegging sponsoren en vermelding van de nog gevraagde sponsoren.

Nadat het bestuur alle gegevens ontvangen heeft zal in de eerstvolgende bestuursvergadering een besluit over de aanvraag genomen worden.

De beslissing kan zijn dat de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegekend of dat de aanvraag wordt afgewezen.

U wordt binnen een week na de vergadering hierover schriftelijk geïnformeerd.

Bij gehele en/of gedeeltelijke toekenning zal worden betaald na ontvangst van de originele factuur. Er zal dan rechtstreeks aan betreffende instantie/leverancier betaald worden.

Mocht het bedrag voorgeschoten zijn ontvangen wij eveneens graag de originele factuur en een bevestiging, middels een bankafschrift, dat het bedrag betaald is. Wij zullen dan het bedrag rechtstreeks aan u overmaken.

Over de beslissing van het bestuur wordt niet gecommuniceerd.

Kies hieronder het formulier voor uw aanvraag

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft het bestuur van de Weldadige Stichting van Heutz een Privacy Reglement vastgesteld. Door ondertekening van uw hulpaanvraag verklaart u tevens dat u kennis heeft genomen van en rekening houdt met de bepalingen van het Privacy Reglement.