Data bestuursvergaderingen

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland in 2024:

  • 13 maart
  • 8 mei
  • 19 juni
  • 21 augustus
  • 16 oktober
  • 13 december

Hulpaanvragen die uiterlijk twee weken voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.