Doelstelling

De doelstelling van de stichting is door het bestuur als volgt geformuleerd:
“De stichting stelt zich ten doel haar inkomsten naar het inzicht van het bestuur te besteden aan geldelijke steun, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect ter verhoging van de levensvreugde in de ruimste zin des woords van behoeftige zieken en van gebrekkigen in de gemeente Venlo. Daarnaast kan de stichting geldelijke steun verlenen aan maatschappelijke en sociaal-culturele doelstellingen en activiteiten binnen de gemeente Venlo.”