Bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur:

Naam Functie
De heer drs. J.H.F. Pasch Voorzitter
De heer drs. P.M.H-J. Tjen Bestuurslid
De heer drs. B.G.H.M. Franssen Bestuurslid
De heer H.P.M. Faassen Bestuurslid
De heer mr. G.H.Beusker Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.