Activiteitenverslag

De activiteiten van de stichting bestaan uit het beoordelen en eventueel toekennen van geldelijke donaties aan de daarvoor in aanmerking komende hulpbehoevenden, woonachtig in de gemeente Venlo.

Donaties zijn verstrekt aan o.a. gehandicaptenverenigingen, Hospice Venlo, verslavingsopvang, jeugdzorg, kinderkampen diverse scholen, culturele verenigingen en evenementen, allochtone vrouwenbewegingen, kledingbank, voedselbank, zieke triduüms, reumapatiëntenvereniging en aan veel zieke en/of arme personen/gezinnen.