Algemeen Nut Beogende Instelling

De Weldadige Stichting van Heutz is door de Nederlandse Staat aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder het RSIN/fiscaal nummer ANBI 4617046.

anbi