Bestuursvergaderingen 2022

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland in 2022: 23 maart 21 mei 15 juni 21 september 14 december Hulpaanvragen die uiterlijk in de derde week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.

lees verder Bestuursvergaderingen 2022

De oprichting

In 1878 krijgt Venlo er met de Heutz-stichting een instelling bij die helpt met het bestrijden van armoede. Voor de gemeente is dat geen kerntaak en het stadsbestuur speelt verzoeken om ondersteuning dan ook steevast door aan de charitatieve instellingen. Venlo subsidieert De Godshuizen en het RK Armenfonds, maar de Weldadige Stichting van Heutz ontvangt geen subsidies en werkt zonder enige bijdragen.

lees verder De oprichting

Doelstelling

“De stichting stelt zich ten doel haar inkomsten naar het inzicht van het bestuur te besteden aan geldelijke steun, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect ter verhoging van de levensvreugde in de ruimste zin des woords van behoeftige zieken en van gebrekkigen in de gemeente Venlo. Daarnaast kan de stichting geldelijke steun verlenen aan maatschappelijke en sociaal-culturele doelstellingen en activiteiten binnen de gemeente Venlo.”

lees verder Doelstelling

Historisch boekje

Over de Weldadige Stichting van Heutz zijn 2 boekjes geschreven. Het eerste is een klein historisch boekje over meneer Heutz en de totstandkoming van de weldadige stichting. Het tweede is genaamd ‘Het wel en wee van een stichting’. Beide boekjes kunt u gratis bestellen. Stuur een e-mail aan secretariaat@heutzvenlo.nl met daarin uw bestelling en het bezorgadres.

lees verder Historisch boekje