Financiën

Conform de eisen van de fiscus publiceren wij als stichting de volgende gegevens om te voldoen aan de eisen van een ANBI op onze internetsite:

  • De naam van de instelling
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
  • Het post- of bezoekadres van de instelling
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
  • De hoofdlijnen van ons beleidsplan
  • De functie van de bestuurders
  • De namen van de bestuurders
  • Het beloningsbeleid
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording