Bestuursvergaderingen 2022

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland in 2022:

  • 23 maart
  • 21 mei
  • 15 juni
  • 21 september
  • 14 december

Hulpaanvragen die uiterlijk in de derde week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.