Bestuursvergaderingen 2020

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland in 2020:

  • 1 april
  • 17 juni
  • 23 september
  • 11 december

Hulpaanvragen die uiterlijk in de derde week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.