Bestuursvergaderingen 2023

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland in 2023:

  • 15 maart
  • 17 mei
  • 21 juni
  • 27 september
  • 8 november
  • 15 december

Hulpaanvragen die uiterlijk in de derde week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.