Bestuursvergaderingen 2019

De volgende bestuursvergaderingen zijn gepland in 2019:

  • 10 april
  • 24 juli
  • 25 september
  • 13 december

Hulpaanvragen die uiterlijk in de derde week voorafgaande aan de vergaderdatum zijn ingediend, worden in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.